Sportovní rybářství

Rybolov má od dávných dob zajímavou a významnou roli v dějinách Žitného ostrova.

športové rybárstvo Veľký Meder

Najznámejšími druhmi rýb, ktoré tu žijú od pradávna sú kapor, šťuka, boleň dravý, karas, lieň obyčajný a mrena. 

Zriedkavé výnimočné chránené druhy ako sú blatniak tmavý a hrúz fúzatý. 

Priaznivci športového rybárstva môžu vyloviť rozmernú a hodnotnú korisť i v žitnoostrovských bagroviskách. 

V posledných rokoch sú prístupné aj súkromné rybníky, v ktorých po zaplatení istého poplatku sľubujú zaručený úlovok.

Soukromé jezero Ňárad: Holtörvény

Soukromé jezero Dolní Bar: Relax Park

Soukromé jezero Boheľov: Gavial