Klátovské rameno

Klátovské rameno je národní přírodní rezervace a patří mezi chráněné národní přírodní území od roku 1983.

Začíná se při Orechová Potôň a táhne se přes Dunajský Klátov, Horné Mýto, Trhová Hradská po Topoľníky, kde se vlévá do Malého Dunaje. Jeho rozloha je 306 ha a délka 25 km. Řeka dlouhá 25 km se vyživuje z pramenů koryta. Rostlinná a živočišná říše tohoto území je i dnes předmětem výzkumu.