Vodní dílo Gabčíkovo Nagymaros

Vodní dílo Gabčíkovo, původně projektované a stavěné jako součást soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros, leží na Dunaji - v blízkosti Bratislavy.

Vodné dielo Gabčíkovo

Účelem Vodního díla Gabčíkovo je zejména ochrana před povodněmi, které na přilehlém území Dunaje způsobily víckrát katastrofické záplavy.

Vodní dílo Gabčíkovo zajišťuje plynulou celoroční plavbu lodí, poskytuje elektřinu v množství cca 8% roční spotřeby Slovenské republiky.

Gabčíkovo - vodní dílo má velmi významnou roli v stabilizaci koryta Dunaje a vytvořilo tak podmínky pro ochranu vnitrozemské delty Dunaje i rekreační rozvoj přilehlého území.