Termální lázně, koupaliště, aquapark Veľký Meder na Slovensku


Vodní dílo Gabčíkovo - Nagymaros


SPA & Wellness Hotel Orchidea*** ubytování Veľký Meder na Slovensku


Vodní dílo Gabčíkovo, původně projektované a stavěné jako součást Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros, leží na Dunaji poblíž Bratislavy, hlavního města Slovenské republiky.

  • Vodné dielo Gabčíkovo
  • Městečko Gabčíkovo leží uprostřed Evropy v blízkosti hranic s Rakouskem a Maďarskem. Účelem Vodního díla Gabčíkovo - Nagymaros je především ochrana před povodněmi, které na přilehlém území Dunaje již vícekrát způsobily katastrofické záplavy.
  • Vodní dílo Gabčíkovo dále zajišťuje plynulou celoroční plavbu, poskytuje elektřinu v množství cca 8% roční spotřeby Slovenské republiky, stabilizuje koryto Dunaje a vytváří podmínky pro ochranu vnitrozemské delty Dunaje i možnosti pro rekreační rozvoj celého přilehlého území. Ve Vodním díle Gabčíkovo se zrcadlí schopnost člověka sladit své zájmy s potřebami přírody.
  • Vyhlídkové plavby lodí z Gabčíkova. Vyhlídkové plavby lodí  Ondavou v Gabčíkovo pro návštěvníky má připraveny 2 programy okružních plaveb a 4 vyhlídkové plavby do Čuňovo, Štúrovo, Ostřihomi nebo do Budapešti.Je možné uspořádat na lodi i: bankety, svatby, oslavy životních jubileí, recepce.
    Kontakt: tel.+421-903 430 725
    www.plavba.post.sk
  •